Foto's van de Breugelavond van Runners Maarkedal op 8 oktober 2011 in de Parochiezaal van Nukerke

janopdeweegschaal_small.jpg runnerslevenopgrotevoet_small.jpg jasmienenstevenhangenonsspandoekop_small.jpg allesisklaarlaatdeetersmaarkomen_small.jpg intussenwordtookvoorzitterpascalnoggewogen_small.jpg hetbestuurshowtdenieuweshirts_small.jpg
enhefthetglasopdesponsors_small.jpg dezaalstroomtvol_small.jpg nogfrietjes_small.jpg katelijneannelynngerdamartineendarlineontvangendehongerigenmetopenarmen_small.jpg kleinengroot_small.jpg ondertussenvoorziendirkfrankenstevendemensenvandrank_small.jpg
omdezehespishettedoen_small.jpg dedorstigenlavenisplezantwerkvoorkellyenjeanpierre_small.jpg eenglaasjewijnkangeenkwaad_small.jpg jasmienkellydirkenrobbykijkenuitnaardevolgendeklanten_small.jpg greetenritabesprekendegroottevandestukkentaart_small.jpg dirkhildeensabrinaalsgarons_small.jpg
erisnogetengenoeg_small.jpg netjesaanschuivenwantlynnisklaaromjetotdeordeteroepen_small.jpg voordesympathieketraiteurmedewerkerkandedagnietmeerstuk_small.jpg janentomstellendeboekhoudingoppunt_small.jpg jawevindennogweleenplaatsje_small.jpg gezelligeboel_small.jpg
intussenspeeltinhethuizekeonvermoeibaareenfotovoorstellingonderhettoezichtvaneenpaarmindersoepelelopers_small.jpg katelijneanneservaisgreetenmartineaandeafwasmaardatlijktookwelplezant_small.jpg ernstigegesprekkenerisnogtaartover_small.jpg ritaverwachtbijstandvanboven_small.jpg lucraaddehetjuistegewichtvandebestuursledenenwondehesp_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator