Foto's André Somers en Anne Morisse

janbeschouwtde7kmalsdeultiemevoorbereidingopdeantwerp10milesvanmorgen_small.jpg watiserdaartezien_small.jpg juistdeaankomst_small.jpg eerstnogstartennatuurlijk_small.jpg eenlokaalorkestjezorgtvoordeambiance_small.jpg gezelligedruktevanlopersensupporters_small.jpg
klaarvoordestartvande7km_small.jpg waarzittenonzedames_small.jpg liesbethveerleenkatelijnevlaknadestart_small.jpg anneendeelsverborgenkristl_small.jpg liesbethbijdeeerstedoortocht_small.jpg enhettrioannekristlenkatelijne_small.jpg
veerleenliesbethbijdeaankomstliesbethjammergenoegvergetenindeuitslag_small.jpg ookannelachtmetzoeen7km_small.jpg idemditovoorkatelijneenkristl_small.jpg eenkortenabespreking_small.jpg netgestarteandrvoorde10mijl16093km_small.jpg tomendirksandwichendezemaninhetoranje_small.jpg
drierondendusbijelkedoortochtwatdrinken_small.jpg gerdaheeftdatwaternietnodig_small.jpg tomzochttevergeefsnaardestandmetechtewortegemse_small.jpg zeloopttevlugvooronsfototoestel_small.jpg snellegerda_small.jpg sabrinawileersteensruikenofdatwatertochwelgoedis_small.jpg
deinspanningziteropvoorandr_small.jpg tombegintaanzijneindspurt_small.jpg gevolgddoorgerda_small.jpg ensabrinaisookbinnenvoorhaarmuziekopis_small.jpg evenbijkomenmeteenglaasje_small.jpg erzijnerdiemetnglaasjenietgenoeghebben_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator