Runners Maarkedal trok in groten getale naar Sluis:

2 lopers op de 5 km, 2 op de 10 km en 18 (achttien) op de halve marathon.

Met excuses voor enkele wazige foto's en het feit dat sommige Runners net niet in beeld kwamen.

verzamelenvoorderitnaarsluis_small.jpg weparkerenophetgrasaandesporthalinsluis_small.jpg daarvoordoenwehet_small.jpg sporthal_small.jpg eenhiptshirt_small.jpg photo_small.jpg stefaanenkatelijneaandestartvande5km_small.jpg klaaromerintevliegen_small.jpg
opdegrootemarkt_small.jpg wachtendeanderenietwatgespannenaf_small.jpg ofbesprekennogeensdewedstrijdtactiek_small.jpg uitkijkennaaronze5kmlopers_small.jpg daarzijnze_small.jpg handinhandoverdemeet_small.jpg nogeventijd_small.jpg torenvanhetbrandweergebouw_small.jpg
zoekertjevindyvesenlievendiehiertussenergensklaarstaanvoorde10km_small.jpg om1300uurstartdandehalvemarathonwevindenzenietallemaal_small.jpg maarerzijntochheelwatbekendegezichten_small.jpg nogfris_small.jpg enmonter_small.jpg voladrenaline_small.jpg iedereentoontdatnietopdezelfdemanier_small.jpg yveskomtaanineenvoortreffelijketijdlievenwastesnelenontsnapteaanonsfototoestel_small.jpg
voorwelkeclublopenweookalweer_small.jpg deeersterunnervandehalvemarathonisnatuurlijkvoorzitterpascal_small.jpg kmdoethemniks_small.jpg robbyindelaatserechtelijn_small.jpg hetiseenwazigefotomaartocheenduidelijkbewijsvandegelukzaligheiddielopenkanopleveren_small.jpg yvestesnelvooreenvooraanzicht_small.jpg stevensteekternogeentjevoorbij_small.jpg ziezo_small.jpg
freddy_small.jpg metzijnprivbegeleidsterkatrienopdefiets_small.jpg eentrioopnlijn_small.jpg jantomensteven_small.jpg tochnogevenoplettenvoordieoversteek_small.jpg wantdeverkeersregelaarsmaaktenhetsomsergnipt_small.jpg nukanernietsmeerfoutgaan_small.jpg enwiekomterdaarmetwuivendehaarbos_small.jpg
jan_small.jpg eerstevrouwenonderde2uurliesbeth_small.jpg hildeziethetookhelemaalzitten_small.jpg elsgefocusttotenmet_small.jpg enblijdatzedemeetziet_small.jpg ookreginavolgtalsnel_small.jpg enkurt_small.jpg sabrina_small.jpg
dankristlenkelly_small.jpg diehandinhanddelaatstemetersaflegggen_small.jpg entenslottenathaliebegeleiddoorlieven_small.jpg dieprobleemloosdehalvemarathonliep_small.jpg hoedanookeenverademingalsjehetwoordfinishkanzien_small.jpg nabeschouwingensamenmetdesupporters_small.jpg ofafsprakenvooreenvolgendeuitdaging_small.jpg degroepsfotometenkelloperskurtenjanontbreken_small.jpg
hetzelfdeongeveer_small.jpg ofongeveerhetzelfde_small.jpg dagsluistotvolgendjaar_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator