Verzekering
Secretariaat niet bereikbaar?- doe desgevallend een schriftelijke aangifte )
Home
Onze Parcours
Sponsors
Kalender
Lid worden
Foto's
Contact
Voordelen
Bestuur
Webshop
Uitslagen
Tips voor runners
Verzekering
Start Running
Trainingen
Uit de pers
Nieuwsbrieven
Privacyverklaring

 

 

De verzekering geldt voor alle trainingen, ook individuele, en joggings waaraan u deelneemt.

 • Stappenplan online aangifte sportongeval

 1. de secretaris doet online aangifte via Extranet; (bezorg de nodige gegevens aan de secretaris, welke gegevens? zie aangifteformulier)

 2. Sporta-federatie zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias; op datzelfde moment wordt er door Ethias direct een dossiernummer en -verantwoordelijke toegekend;
  de secretaris kan nu de verwerkte aangifte bekijken en het toegekende dossiernummer consulteren;

 3. het slachtoffer kan nu het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer)  met vermelding van dit dossiernummer (de secretaris deelt het dossiernummer mee aan het slachtoffer) opsturen naar : Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt;

 4. van zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding
  met het dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest;

 5. het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar het ziekenfonds;
  zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’);

 6. vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer);

 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

 

Is de secretaris niet binnen de 5 dagen na het ongeval te bereiken voor de online aangifte, dan gaat u als volgt te werk:
 • Stappenplan schriftelijke aangifte

 1. U drukt een aangifteformulier af, vult het in en laat ook blz. 2 invullen door de geneesheer

 2. een bestuurslid van Runners Maarkedal vzw vervolledigt het aangifteformulier dat na het ongeval werd ingevuld door de geneesheer en
  het slachtoffer en stuurt het binnen de 5 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem;

 3. Sporta-federatie kijkt deze aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias;

 4. het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias en dat er binnen afzienbare tijd een dossiernummer en –verantwoordelijke zal worden toegekend;

 5. Ethias stuurt daarna op zijn beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer met toekenning van een dossiernummer en –verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest; aangezien deze aangifte niet via Extranet werd doorgegeven kan de clubbestuurder het dossier niet online consulteren;

 6. het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar het ziekenfonds;
  zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’);

 7. vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer);

 8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

 

Een fragment met de belangrijkste zaken uit de verzekeringshandleiding van onze sportfederatie Sporta.

De volledige verzekeringspolis vindt u hier

 

 


 

Home | Onze Parcours | Sponsors | Kalender | Lid worden | Foto's | Contact | Voordelen | Bestuur | Webshop | Uitslagen | Tips voor runners | Verzekering | Start Running | Trainingen | Uit de pers | Nieuwsbrieven | Privacyverklaring

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 05 januari 2019