Het bestuur

Pascal Tinel, Bosterijststraat 15, Schorisse, voorzitter 0495/576705 email

André Somers, Pontstraat 10, Nukerke, secretaris – 055/239102 email

Jan Clepkens, Dries ter Biest 8, Oudenaarde, penningmeester – 0477/457316 email

Tom D’hont, Brouwerijweg 2, Maarke-Kerkem, bestuurslid – 0475/355744 email

Hilde Dekeyzer, Maarkendries 20, Etikhove, bestuurslid – 0478/535959 email

Steven Demeersseman, Langestraat 6, Schorisse, bestuurslid – 0472/653686 email

Ieder jaar is er een Algemene Ledenvergadering van Runners Maarkedal vzw, deze heeft in principe plaats in de tweede helft van maart.
Als gevolg van de corona-crisis werd de datum van de AV verschoven naar 20 september 2021.
De leden krijgen hun het verslag van deze vergadering per mail toegezonden.
De hieronder vermelde statuten zijn nog de oude versie; zodra de vernieuwde statuten gepubliceerd werden in het Staatsblad, zullen deze de oude statuten vervangen.

%d bloggers liken dit: