Verzekering

De verzekering geldt voor alle trainingen, ook individuele, en joggings waaraan u deelneemt. Als je tijdens de trainingen van Runners Maarkedal vzw een kwetsuur oploopt, meld je dit best meteen aan de begeleider. Deze neemt dan contact op met de secretaris voor de online aangifte. Aangifteformulieren zijn beschikbaar in de kantine.

Stappenplan online aangifte sportongeval

 1. de secretaris doet online aangifte via Extranet; (bezorg de nodige gegevens aan de secretaris, welke gegevens? zie aangifteformulier)

 2. Sporta-federatie zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias; op datzelfde moment wordt er door Ethias direct een dossiernummer en -verantwoordelijke toegekend;
  de secretaris kan nu de verwerkte aangifte bekijken en het toegekende dossiernummer consulteren;

 3. het slachtoffer kan nu het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer)  met vermelding van dit dossiernummer (de secretaris deelt het dossiernummer mee aan het slachtoffer) opsturen naar : Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt;

 4. van zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift, ontvangt het slachtoffer per post een melding
  met het dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest;

 5. het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar het ziekenfonds;
  zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’);

 6. vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer);

 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Is de secretaris niet binnen de 5 dagen na het ongeval te bereiken voor de online aangifte, dan gaat u als volgt te werk:

Stappenplan schriftelijke aangifte

 • Druk een aangifteformulier af
  1. Vul  de voorzijde in.
  2. Laat de arts die je blessure behandelt de achterzijde (geneeskundig getuigschrift) invullen.
  3. Stuur het volledig ingevulde formulier (voor- en achterzijde) op naar Sporta – Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem.
  4. De verzekeringsconsulent van Sporta stuurt je een goedkeuring met alle volgende stappen. Als de aangifte onvolledig of het ongeval niet verzekerbaar is, krijg je ook een brief.
  5. Eén keer per week stuurt Sporta een pakket goedgekeurde aangifteformulieren naar Ethias.
  6. Ethias stuurt je een ontvangstbevestiging met dossiernummer en –verantwoordelijke.
  7. Vanaf dat moment handelt Ethias je dossier verder af. Zij zullen je later nog vragen om het medisch getuigschrift en alle eventuele bewijsstukken (ziekenhuisrekeningen, verschilstaten van de mutualiteit…) op te sturen. Gebruik daarbij steeds het toegekende dossiernummer.
  8. De rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … bezorg je aan je ziekenfonds;
   zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’);
  9. Vervolgens stuur je de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer);
  10. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
Meer vind je in de verzekeringshandleiding van onze sportfederatie Sporta.
De volledige verzekeringspolis vindt u hier

%d bloggers liken dit: