Trainingen

Deelnames aan de trainingen in 2021

Gedane trainingen van vroegere jaren zijn terug te vinden in onderstaande totaalstand.

TOTAALSTAND
van deelname aan de trainingen vanaf 2010

Runners Maarkedal vzw is een joggingclub, de trainingen meedoen is dan ook iets dat we willen aanmoedigen.

Bij elke training worden de aanwezigen genoteerd en de lijst met deze aanwezigheden wordt minutieus bijgehouden.
Als er voor andere loopgelegenheden een trainingspunt te verdienen is, wordt dit vooraf aangekondigd. Deelname aan de Maarkedal Run, ingericht door Runners Maarkedal vzw levert zo een punt op.

Het is de intentie van het bestuur van Runners Maarkedal vzw om elk jaar leden die dikwijls naar de trainingen komen te belonen met een geschenk, waarbij naargelang de waarde van dat geschenk eventueel een opleg gevraagd wordt.

De toekenning van de geschenken gebeurt volgens onderstaande regels:

 • De telling der punten gebeurt per kalenderjaar.
 • Per meegedane training wordt één (1) punt toegekend. Extra-zondagtrainingen tellen niet mee.
 • Er kunnen ook punten toegekend worden voor deelname aan bepaalde wedstrijden (bv. Run for Fun Etikhove, Criterium Vlaamse Ardennen..)
 • Sessies van Start Running gelden niet als training.
 • Leden dienen hun geschenk aan te vragen en eventueel de maat op te geven.

Voor het toekennen van het geschenk voor 2020 zullen we – gezien er tot nog toe 24 trainingen afgeschaft werden – afwijken van de basisregel, hieronder vermeld.
Het nodige aantal punten voor het gratis bekomen van het geschenk is voor 2020 bepaald op: 30.
De toekenning mits opleg zal ten gepasten tijde verder uitgewerkt worden. Door de Corona-crisis is alles wat uitgesteld, maar niet vergeten of verloren.

 • Leden met 40 punten of meer: gratis het geschenk.
 • Leden met 30 tot 39 punten:  het geschenk mits opleg van 5 euro
 • Leden met 20 tot 29 punten: het geschenk mits opleg van 10 euro
 • Leden met 10 tot 19 punten: het geschenk mits opleg van 15 euro
 • Leden met 1 tot 9 punten: het geschenk mits opleg van 20 euro
 • De andere leden, of extra exemplaren :  30 euro
 • De kortingen die voortvloeien uit de trainingspunten gelden slechts éénmaal.
 • De stand van de aanwezigheden wordt gepubliceerd op deze site.
  Aanwezigheden 2020

%d bloggers liken dit: